porno izle gizli cekim porno izle gizli cekim porno izle gizli cekim porno izle agarw porno izle gizli cekim porno izle adana escort türk gay porno

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek- RÖPORTAJ...

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek- RÖPORTAJ...

HAZİRAN-2015

SAĞLIK SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ÖRNEK İLE YAPILAN RÖPORTAJ...

 

Sağlık-Sen olarak sağlık alanındaki politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

      Sağlıkta dönüşüm projesi, 2003 yılında başladı. Bu projeyle sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığı söylenebilir. Şu an vatandaşımız istedikleri zaman istedikleri sağlık kurumundan sağlık hizmetini alabiliyor. 2002 yılından sonra sağlıkta dönüşüm sürecinin başlaması ile birlikte hasta memnuniyeti % 39’dan % 76’ya çıktı. Vatandaşın sağlığa erişimi, 2.8’den 9’lara çıktı. Vatandaşımız sağlık hizmetlerinden memnun. Ancak sağlık çalışanlarına sadece teşekkür ediliyor. Memnuniyetle birlikte sorunlar da arttı. Sağlıkta şiddet var, mobing var; bunlara karşılık da 5 kat artan iş yükü var.

 

    Bu sorunların çözülememesinden dolayı, bugün sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardaki memnuniyet oranı gerilemeye başladı. Sağlıkta dönüşüm yaşanırken, sağlık çalışanları unutuldu. Bu başarının mimarı sağlık çalışanları olmasına rağmen, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde, ekonomik ve özlük haklarında yeterli iyileştirmeler yapılmadı. Artan sağlık hizmeti sunumunu karşılayacak düzeyde istihdam sağlanmadı ve çalışanlar ağır iş yükü altında ve adil olmayan koşullarda çalışmak durumunda bırakıldı.

 

Sağlık yöneticilerinin sözleşmeli olmasına nasıl bakıyorsunuz?

 

 Biz 663 sayılı KHK’ya yönelik eleştirilerimizi yaparken temel birkaç sorunu kamuoyunun dikkatine sunmuştuk. Sağlık kurumlarının verimliliğini hedefleyen bir dönüşüm planlanıyorsa;

 

- Paydaşların karar süreçlerine dahil edilmediği bir  reform  süreci hedefe ulaşamaz.

 

- Çalışma koşulları ve haklarda var olan adaletsiz yapı üzerine dönüşüm inşa edilemez.

 

- Sistem dışı unsurların karar ve yönetim süreçlerini belirlemesi dönüşüme duyulan inancı yok eder, demiştik.

 

Bugün sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini hedefleyen Kamu Hastane Birlikleri Modeli teorik olarak doğru yaklaşımlar içerse de bu üç önemli sorunun ağırlığını ciddi biçimde hissetmektedir. Sağlık yöneticileri de bu sorunlar ağının altında ezilmektedir.

 

Sağlık yöneticilerinin sözleşmeli olmasını başarı odaklı bir tercih olarak kabul edebilmek için, sağlık kurumlarının bu sorunların yükünden kurtulmuş olması gerekmektedir.

 

 Sağlık Personelinin son dönemdeki kazanımlarından örnek verebilir misiniz?

 

Toplu sözleşme ile nöbet ücretlerinin yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için %50 artırımlı ödenmesini, mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları sürelerin özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilmesini, Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonları için %40 ek puanın uygulanmasını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerde özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılmasını, tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) kurumca oluşturulan komisyon kararı üzerine re’sen görevlendirilenlere asıl kadro ve pozisyonun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olandan ek ödeme yapılmasını, dağıtılacak döner sermaye hesabında sağlık tesisi kalite katsayısının dikkate alınmamasını ve sabit ek ödeme alanların gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesini sağladık.

 

Kazandığımız dava sonucunda aile hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin yarısının kurum tarafından karşılanmasını sağladık. Aynı zamanda yaptığımız girişimler sonucu 2010-2015 yılları arasında ödedikleri primlerinin yarısının da aile hekimlerinin dava açmalarına gerek kalmaksızın ödenmesini sağladık.

 

 Yetkili Sendika olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı’nda birçok kazanıma imza attık. Kazanımlarımız arasında çalışan eşlerin nöbet sorunu, sağlık çalışanlarına muayene önceliği, kaza yapan araçların değer kaybının kasko şirketi tarafından ödenmesi gibi birçok konu bulunuyor.

 

 Sağlık çalışanlarının nöbet konusunda yaşadıkları sorun nedir? Bu konuda hükümet tarafından, iyileştirmeler yapıldığına yönelik açıklamalar yapıldı.

 

Nöbet ücreti; normal mesai saati dışında yapılan çalışmanın ücretidir. Yani, normal mesai ücretinden daha yüksek bir ücreti olması gerekir. Ancak, sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti, normal mesai ücretlerinin bile gerisinde.

 

Biz sürekli yaşanan adaletsizliğe dikkat çekiyoruz. Toplu sözleşme ve KİK görüşmelerinde konuyu gündeme getirdik. 2014-2015 Toplu Sözleşmesi’nde 112 Acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz birimlerinde çalışan sağlık çalışanlarının yüzde 50 zamlı nöbet ücreti alması kazanımını elde ettik. Ancak, sağlık kuruluşu yöneticileri, nöbet ücretini döner sermaye bütçesinden ödedikleri için yani hastanenin tüm giderlerini karşıladıkları bütçeden ödediklerinden nöbet ücreti vermemek için çeşitli uygulamalara başvuruyorlar.

 

 En son yapılan açıklamalarla, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine zam yapılmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Sağlık çalışanları nöbet ücretlerine yapılan zamdan sonra bile, ‘nöbet tutmak ister misiniz, istemez misiniz’ sorusuna, ‘hayır, nöbet tutmak istemeyiz’ şeklinde cevap veriyorlar. Çünkü halen nöbet ücreti normal bir mesai ücretini karşılamıyor.

 

 Sağlıkta İstihdam Sorunu Var mı?

 

İster OECD ortalaması açısından bakalım, ister Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sağlık personeli ortalamasından bakalım; biz Avrupa’da sağlık personeli sayısı açısından en sonlardayız. Sağlıkta dönüşüm 2003 yılında başladı. 2003 yılında sağlık hizmetine olan talebe göre bu günkü talep miktarı 5 kat arttı. Şu an bir vatandaşımız yılda yaklaşık 9 kez sağlık hizmeti talep ediyor ve bu talep de sağlık hizmetine olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Talep 5 kat artmasına rağmen sağlık çalışanı sayısı 2 kat bile artmadı. Bunun yanında, hekim istihdamı ve yetiştirmede büyük bir sıkıntı mevcut. Tıp fakültelerinde Avrupa’daki tıp fakültelerinden daha fazla hocamız var. Avrupa’da 15 öğrenciye bir hoca düşerken Türkiye’de 5 öğrenciye bir akademisyen düşmektedir. Fakat Türkiye’de tıp fakültelerinden yeterince hekim mezun olmuyor. Hekim ihtiyacının yanı sıra, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, att,  paramedik  gibi diğere sağlık alanlarında da personel ihtiyacımız var. Özellikle hemşire istihdamı konusunda çok yetersiziz, Bu alanda Avrupa sonuncusuyuz. Türkiye'de insan gücü piramidine baktığımız zaman bir hekime neredeyse 1,5 hemşire düşmüyor. Bunun Avrupa ortalaması bir hekime 4 hemşire düşecek şekilde planlanmış ama maalesef bu, bizim ülkemizde neredeyse 1'e 1 oranında.

 

Yıpranma payı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

 

Ülkemizde birçok meslek, tehlikeli ve riskli meslek grubunda sayılıyor. Sağlık çalışanlarının bu kapsam dışında tutulması kabul edilemez bir durum. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve lisans tamamlama hakkının getirilmesi için büyük bir mücadele yürüttük. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız ebeler ve hemşireler programında yıpranma payı müjdesini bize verdi, fakat aradan 1 yıl geçmesine rağmen bu söz gerçekleşmedi. Hükümetin meclis açıldığında ilk çalışmalarının yıpranma payı olacağı şeklinde açıklamaları var. Bu sözü biz 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olarak istemiştik. Sağlık-Sen olarak bu sözün gerçekleşmesini istiyoruz. 2015 yılını yıpranma payının hayata geçmesi ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının mücadele yılı ilan ettik.

 

 Sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat hizmet veren ve çalışanlarının % 50’si bayan olan ve çalışma ve sosyal güvenlik verilerine göre tehlikeli çok riskli hizmet grubunda alan bir alan. Sağlık çalışanı hastane ortamında her türlü enfeksiyona, her türlü riske, her türlü şiddete açık.

 

 Performans sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Performans sistemi çalışanın, yetkili sendika olan bizlerin, idarecilerin bürokrasinin de adaletsizliği kabul ettiği bir sistem. Artık bu sistemde daha adil daha hakkaniyetli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunu yaparken de dağıtılacak döner sermaye havuzunu genişletmemiz gerekiyor. Çünkü şuan biz hangi çalışana performans sisteminden katsayı artışı talep edersek başka bir çalışanımızın cebinden bunu alarak karşılamamız gerekiyor. Yani önce havuzu genişleteceğiz. Bunun nasıl olacağına bir örnek verirsek: Şu an dağıtılabilir döner sermaye havuzu hesabında hazine hissesi denen bir vergi türü var bu %15 olarak hesaplanır ama devlete %1 olarak ödenir biz bu %15’in ödendiği gibi %1 olarak hesaplanarak dağıtılabilir döner sermaye hesabının dikkate alınmasını istiyoruz. Bu da %7 gibi havuzu genişletecektir. Havuzu genişlettikten sonra en çok adaletsizliği dile getiren genel idari hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personellerimiz gibi çalışanların taleplerini aldık ve talepler doğrultusunda toplu sözleşmeye kadro unvan katsayıları ve taban katsayıları üzerinden bir oran revizyonu talebimiz oldu.

 

 Doktorlara uygulanan doğudaki maaş farkının diğer sağlık personellerine de uygulanması söz konusu mu?

 

Doktorların doğuda ve güneydoğuda tutulması iki şekilde sağlanıyor. Bunlardan birincisi devlet hizmet yükümlülüğü mecburiyetiyle sağlanıyor. İkinci seçenek ise, 4924 sayılı kanuna göre eleman temininde güçlük çekilen yerlere eleman temini kanunuyla mali olarak onlara daha fazla hak verilerek sağlanıyor. Sağlık çalışanlarının orada tutulabilmesi için daha fazla ücret verilmesini istiyoruz. Şu an bu kısmen uygulanıyor ama bunun daha fazla yaygınlaştırılarak oradaki çalışanlarımızın mutlu olarak hizmet vermelerini istiyoruz.

 

 Kıyafet Özgürlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?

 

Kamu görevlilerine başta başörtüsü yasağı olmak üzere kılık kıyafet dayatmasını getiren yönetmeliğin değişmesini istiyoruz. Başörtüsüne özgürlük için Memur-Sen olarak imza kampanyası başlattık ve 12 milyon 300 bin imza ile, başörtüsüne özgürlüğün kapısını araladık. Hükümet de, toplanan imzaların gereğini yerine getirerek, kamuda başörtüsü yasağını kaldırdı.

 

2015 Personel Alımı Konusunda Ne Düşünüyorsunuz?

 

Temmuz ayında 10 bin personel alımı olacak. Bunun büyük bir kısmını hemşire alımı oluşturuyor. Sağlık personeli istihdamında Avrupa’da son sıradayız. Yılda yaklaşık 10 bin alım yapıyoruz. Şuanda 100 bin hemşireye ihtiyaç var. Hizmette kaliteyi sağlamak istiyorsak daha fazla sağlık personeli alımı yapmalıyız. Sağlık alanında 10 bin değil 40 -50 bin sağlık personelinin istihdam edilmesini istiyoruz.

 

 Aile hekimlerinin nöbet sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

 

Hizmet ortamı olmadan nöbet sistemi getirmek bir angaryadır. Aile hekimlerinin nöbete gitmeme eylemlerini desteklemek için, eylem kararı aldık. Bu kararı ilk kez sitesinden yayınlayan sendika Sağlık-Sen oldu. Aile hekimleri bu nöbet sistemini bir dayatma ve angarya olarak görüyorlar. Aile hekimliği kuruluş amacına uygun olarak çalışmalı. Aile hekimliğinin amacı, birinci basamak sağlık hizmeti yürütmektir. Önleyici sağlık hizmetlerini geliştirdiğimiz takdirde, sağlıkta önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu yönde çalışma yapması teşvik edilmesi gereken aile hekimlerine, nöbet dayatması sistemin ruhuna aykırıdır. Aile hekimlerine yönelik yapılacak değişiklik ve uygulamalarda, aile hekimleri sürece dahil edilmelidir.

 

Üniversite Hastanelerinin işleyişi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

 

Şu anda Üniversite hastaneleri sahipsiz durumdadır. Üniversite hastaneleriyle ilgili bir sorun gündeme geldiğinde Tıp Fakültesi YÖK’e yönlendiriyor. YÖK de ‘üniversite hastaneleri özerktir’ diyerek bu sorunu üniversite ile çözeceksiniz diyor. Yani üniversite hastanelerinin sorunları sahipsiz. Toplu sözleşme kazanımlarını bile uygulamayan bir sistem mevcut. Sorunların çözümü ve sistemin aktif çalışması için, yetkilendirilmiş Üniversite Hastaneleri Birlikleri’nin kurulmasını öneriyoruz.

 

 Taşeronlaşmayla İlgili düşünceleriniz nelerdir?

 

Sağlık hizmeti devletin halka dokunduğu halka hizmetin ulaştığı en temel alanların başında geliyor. Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Sağlık alanında taşeronlaşmaya kesinlikle karşıyız. Ancak günümüzde, sağlığın yan alanlarında taşeronlaşama çok yaygın. Sağlık alanında 150 bin taşeron var. 112’lerdeki, laboratuvarlardaki, röntgenlerdeki taşeronlaşmaya karşıyız. Son günlerde 112'de şoförlük yapmak üzere taşeron almakla alakalı bir düzenleme çıktı. Biz, Sağlık-Sen olarak taşeronlaşmaya karşı bir sivil toplum örgütüyüz. Taşeronlaşmayla sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin kesinlikle mümkün olmayacağını ifade ediyoruz. Son dönemde alınması planlanan 4 bin civarında şoför arkadaşımızın da taşeron usulüyle alınması, iş barışını bozacaktır diyoruz. Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum; şu anda 75 bin sağlık meslek lisesi veya yüksekokul mezunu acil tıp teknisyeni arkadaşımız dururken, 30-40 bin hemşire arkadaşımız görev alamamışken, yine hemşirelerin yapmış oldukları tıbbi sekreterlik hizmetleri yerine şu anda 30 bin civarında tıbbi sekreterlik mezunu dururken taşeron alımıyla sağlık hizmetlerinin sunulması, çalışılması gerçekten sağlığın geleceğini olumsuz yönde etkileyecektir.

 

 

http://www.kamuhaber7.com/

ETİKETLER : Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek- RÖPORTAJ... MUSTAFA ÖRNEK
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RÖPORTAJ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Döviz Kurları
Anket
Sizce Eğitim sistemimiz nasıl kademelendirilmeli?
1+4+4+4 olmalı
4+4+4 devam edilmeli
1+5+3+3 olmalı
5+3+3 olmalı
Kesintisiz eğitime devam edilmeli 8+3
Zorunlu eğitim olmamalı
5 yıl zorunlu olmalı
www.kamuhaber7.com
© Copyright 2017 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
SEÇİM 2015