porno izle gizli cekim porno izle gizli cekim porno izle gizli cekim porno izle agarw porno izle gizli cekim porno izle adana escort türk gay porno

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü KOLUKISA -RÖPORTAJ

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şükrü KOLUKISA kamuhaber7.com’a verdiği özel röportajda okul müdürleri nöbet ücreti, alan değişikliği, aday öğretmenlik, öğretmen atamaları, okul öncesi öğretmenleri, kılık-kıyafet özgürlüğü, 3600 ek gösterge… gibi konularda açıklamalarda bulundu.

KASIM-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şükrü KOLUKISA ile Özel Röportaj- KAMUHABER7.COM-ÖZEL HABERİDİR-

 

Sayın Şükrü KOLUKISA (Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı);

 

Hazırlanıp gelmenizi, emek harcamanızı çok kıymetli ve değerli buluyorum. Bunun için size teşekkür ederim.

Kamu sendikacılığının 2001 yılında yasal mevzuata kavuşması ve 2011 yılında da toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçmesi, sendikacılığın gittikçe ilerlediğini göstermektedir. Türkiye’de sendikacılık zaman geçtikçe daha da iyi olacaktır. Sendikacılık nitelikli işler yaparak gelişmelidir.

 

3600 EK GÖSTEGE

Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge Hangi Durumdadır? Öğretmenlere Verilecek mi?

 

Toplu Sözleşme taleplerimiz arasında olan bir konuydu Fakat getireceği mali yük gerekçe gösterilerek devletin ya da hükümet yetkilerinin çok da yanaşmadıkları bir konudur. Maliye’nin katı tutumu nedeniyle kısa vadede öğretmenlere 3600 ek gösterge ile ilgili somut bir gelişme öngöremiyoruz.

 

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ

Öğretmen Akademileri Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Bu konuda çalışma var mı?

 

Öğretmen akademilerini, öğretmenlere olumsuz bir bakış açısının ürünü olarak görüyorum. Öğretmenlere karşı mesleki itibarın erozyona uğraması ve uğratılması söz konusudur. Devletin, toplumun bir kesiminin öğretmenin emeğini görmezden gelerek kendi çocuğunun ya da öğrencilerin yaptığı tatili öğretmenin tatiliymiş gibi varsaymasından vazgeçmesi gerekir. Öğretmenlik mesleğinin sadece zamana endeksli ve mesai mefhumu içerisinde kalmayan bir meslek olduğunu anlayarak, kavrayarak öğretmenlik mesleğine yaklaşılması gerekir.

Öğretmenlik mesleğini somut üretim yapan iş yerinde bir çalışan, bir eleman görme anlayışının dışına çıkabilmeliyiz. Çünkü bir öğrencinin hayatında öğretmen her zaman vardır. Teneffüste, mağazada, piknik ortamında…

Hatta kişi yaşadığı sürece öğretmen olgusu kişinin zihninde yaşamaya devam eder. 50-60 yaşlarına bile geldiğimizde başka mesleklerde çalıştığımızda ya da kariyerli bir mesleğe sahip olduğumuzda bile öğretmenimizle karşılaştığımızda hemen bütün statümüzü unutarak öğretmen-öğrenci iletişimine geçeriz. İşte öğretmen bu kadar etkili bir aktördür. Bu kadar etkili bir aktörü sadece girdiği ders saatiyle ya da mesai saatiyle değerlendirmek bu mesleğe haksızlık olur. Öğretmene pozitif bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öğretmenin itibarının bittiği yerde toplumun geleceği tüketilmiş olur.

Öğretmen akademilerinin içeriği net değildir. Akademilerin öncelikle içeriğinin tam olarak açıklanması gerekmektedir. O zaman net bir kanaat belirtmek daha doğru olur.

Akademilerin öğretmenlerden önce, Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan il müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, buraya atanan kişilerin mesleki becerilerinin ve tecrübelerinin artırılması için üst kademeyi yöneten kişiler için önce bir akademi kurulmalı, daha sonra öğretmenler için kurulmalıdır. Çünkü yukarıdakinin yönetimi de aşağıdakinin yönetimi kadar önemlidir.

 

OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI

Okul Müdür Yardımcılarının Her Dört Yılda Bir Sınava Girmesi Durumu ve Yeni Yapılacak Müdür Yardımcılığı Sınavı İle İlgili Değerlendirmeniz Nedir?

 

Bakanlık ortaya koyduğu bir yönetmeliği uzun süre uygulamakta istikrar gösteremiyor. Dolayısıyla her değişiklik yeni mağdurlar ve yeni talepler doğurmaktadır. Sistemin bu şekilde karmaşıklaşması mağduriyetler doğurmakla birlikte bu durumları herkes hayatında birkaç kez yaşıyor. Kolektif olarak bir sistem öngörmemiz gerekir. Müdür yardımcılığı nasıl olacaksa bunun oturulup uzun yıllar kullanılabilecek şekilde yazılması ve standart hale getirilmesi gerekir. Müdür yardımcılığını, okul yönetimi politikalarından bağımsız olarak ele almak, okul yönetimi konusunda istikrarlı ve sağlam bir sistem getirmeksizin müdür yardımcılarının nasıl seçileceği ve görev sürelerinin kaç yıl olacağı gibi ayrıntılar üzerinde oyalanmak, yarardan çok zarar getirecek bir yöntemdir.

Bir yıl önce tamamen okul müdürünün inhası ile müdür yardımcısı görevlendirilirken, bir yıl sonra tamamen farklı bir durum, puan üstünlüğüne göre görevlendirme söz konusudur. Bu büyük farklılıklar insanların yıpranmasına, yorulmasına neden olmaktadır.

Dört yılda bir sınav olması ile ilgili;  alanlarda biz, başkanımız, diğer arkadaşlarımız illerde yöneticileri dinlemekte. Yapılan eleştiriler, öneriler doğrultusunda genel merkezde değerlendirme yaptığımızda, 4 yılda bir sınav olması öğretmenlerde (müdür yardımcıları ya da olmak isteyen) huzursuzluk meydana getirmektedir. Bu durum makul ya da uygulanabilir görülmemekle birlikte öğretmenler tarafından da hoş karşılanmamaktadır.

Bakanlığın bunu tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir.

Yine de ortada uygulanmak zorunda olan bir yönetmelik ve bunun getirdiği bir sınav zorunluluğu var. Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerimizi bu sınava hazırlamak ve başarılı olmaları için gereken donanımın sağlanmasında kendilerine yardımcı olmak, süreklilik kazanan politikalarımızdan biridir.

Müdür Yardımcılığı Sınavı Kitabını Hazırladık, Baskı Aşamasındadır. En kısa sürede müdür yardımcılığı sınavına hazırlanmak isteyen öğretmenlerimiz için şubelere göndereceğiz.

Eğitim-Bir-Sen kariyer anlamında her zaman üyelerinin yanında olmuş ve bu ihtiyacı kurs, kitap, uzaktan eğitim gibi hizmetlerle karşılamıştır. Bu konuda çok boyutlu, çok katmanlı refah artışı, akademik sendikacılık, kardeşliğin pekişmesi gibi bir anlayışımız vardır.

 

 

ŞUBAT ATAMASI

Şubat Ataması İle İlgili Normların Açıklanmaması Durumu Ve Ücretli Öğretmenler İle İlgili Görüşünüz Nedir?

 

Bu konudaki talebimiz; Türkiye’de ne kadar öğretmen eksiği, açığı varsa bir an evvel hiçbir kadro boş bırakılmadan atamaların yapılmasıdır. Kısmi atamalara karşı olmakla beraber Şubat’ta atama yapılmasını doğru, fakat daha fazla atama yapılmadığı için eksik buluyoruz. Ücretli öğretmen çalıştırılıyorsa öğretmene ihtiyaç var demektir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun dersin boş geçmesi, boş derse de kadrolu atanması gereken kişi yerine ücret karşılığında, öğretmenlerin ücretli çalıştırılması insan haklarına aykırıdır. Türkiye’ye bir faydası da yoktur. Hükümet, ne kadar öğretmen ihtiyacı varsa bunları hemen atamalıdır.

 

 

ADAY ÖĞRETMENLİK

Aday Öğretmenlik İle İlgili Değerlendirmeniz Nedir?

 

Üniversite kazanmak ayrı bir cefa gerektiriyor, üniversiteyi bitirmek ayrı bir cefa gerektiriyor. Üniversiteden sonra ayrıca KPSS kazanmak gerekiyor. Binlerce kişi içerisinde sıyrılıp atamayı hak edecek bir puan elde etmek ayrı bir çaba gerektirir.

Üniversiteyi kazanma-üniversiteyi bitirme-KPSS kazanma- atanma-atandıktan sonra da adaylıktan asalete geçme… Bu süreç insanları çok yormakta ve psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Bu kadar yoğun, insanları en verimli ve azimli oldukları çağlarında üretkenlikten alıkoyacak bir sistemin yarardan çok zarar getirdiği kanaatindeyim.

 

Bu nedenle aday öğretmenliğe ilişkin yönetmelik düzenlemelerine karşı dava açtık. Mahkeme süreci devam ediyor.

 

Her şeye rağmen aday öğretmenlerimize destek veriyoruz, onlarının yanındayız ve bunu icraatımızla gösteriyoruz.  Aday öğretmenlik sınavı ile ilgili, aday öğretmenlerin sınava hazırlanmaları, sınavı geçmeleri için sorumluluk alıyoruz. Türkiye’de neredeyse bütün aday öğretmenlerin elinde bir kitap vardır. Aday Öğretmenlik Sınavı Kitabı için 32.000 baskı yaptık. Tamamı alanda tüketilmiş durumdadır. Üyelerimiz, sendikalara üye olmayan ve diğer sendika üyeleri de bizim hazırladığımız kitapla sınava hazırlandılar.

Gelecek sınav için de talep aldık ve kitapları bastırdık. Aday öğretmenlere ulaştırılması için şubelere gönderdik.

 

 

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ

Alan Değişikliği konusu hakkında kamuoyunda büyük bir merak bulunmaktadır. Bu konu hangi durumdadır?

 

Geçen ay Bakanlıkta Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı. Orada da gündeme geldi.

Biz tamamen mezuniyet alanına göre diploma esaslı bir alan değişikliği konusunda öğretmenlerimize yardımcı olacağız. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Kişi kendi mezun olduğu alandaki branşa geçecek, bunu destekliyoruz.

Yan branş, kardeş branş vb. şeklinde değil.

Yelpazemiz bu konuda geniş değil, dardır. Herkesin kendi mezun olduğu alana geçmesini destekliyoruz.

Kişi üniversiteden neyin eğitimini aldıysa, okulda onun eğitimini vermesini istiyoruz.

 

Örnek; Fizik alanından mezun kişi sınıf öğretmenliği yapıyorsa, fizik öğretmenliği alanına geçmesi gibi.

Rehberlik branşından mezun olup sınıf öğretmenliği yapıyorsa, rehberlik branşına geçmesi gerekir.

Alan dışı çalışmaya karşıyız.

 

 

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ

Okulöncesi Öğretmenlerin Teneffüse Çıkamama Durumu Çalışması

 

Okulöncesindeki çocuklarımız küçük olduğu için, okulöncesi etkinlikleri 50’şer dakikalık yapılmakta ve okulöncesi öğretmenlerimiz teneffüse çıkamamaktadır.

 Biz bunu bir mağduriyet olarak, karşılığının ödenmesi gereken bir emek olarak gördük ve Bakanlığa bu konuda “okulöncesi öğretmenlerinin teneffüslere çıkamama durumu karşılığında ücret talep ettik.” Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Somutlaşınca ayrıca kamuoyuna duyuracağız.

 

 

MAAŞ KARŞILIĞI EK DERS

Maaş Karşılığı Ek Ders Adaletsizliği İle İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

 

Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı 18 saat, branş öğretmenlerinin 15 saat derse girmesi adaletli değildir. Sınıf öğretmenlerinin 3 saat kaybı vardır. Bunun düzenlenmesi gerekir. Aynı zamanda yöneticilik yapanların aldıkları ek ders de aynı değildir. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Branşlara göre, işlere göre, konumlarına göre, temsiliyetine göre bütün bunları ele alan ek ders ile ilgili baştan aşağıya bir çalışma olmalıdır. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma bekleriz.

 

 

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

 

 657, kamu çalışanlarının iş güvencesini temsil eder. Bu konu seçimden hemen sonra gündeme geldi. Seçim beyannamesinde yoktu, hükümet de kurulmamıştı. Seçim beyannamesinde olmayan, kamuya açıklanmayan, üzerine düşülmeyen böyle bir şeyle insanların huzurunu bozacak bir konu gündeme gelmektedir. Sendika olarak böyle bir şeye tamamen karşıyız. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in kırmızı çizgisidir, iş güvencesi. Bunun için eylem de gerçekleştiririz. İş güvencesinin ortadan kaldırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği ile Paralel Arasında Bir Bağlantı Var mı? Bunu Nasıl Değerlendiriyorsunuz.

 

Biz sendika olarak tüm paralellere karşıyız. Darbeye nasıl karşıysak devlet içindeki paralel yapılara da karşıyız. Devletin içindeki tüm illegal yapılanmalara her zaman karşıyız. Paralel temizlik yapılacaksa, bunun yolu memurun iş güvencesini ortadan kaldırmak değildir. Paralel temizliği yaparken memuru huzursuz etmemek gerekir. Memurun kaygısını azaltmak gerekir. Çünkü kaygılı insan nitelikli iş yapamaz. Paraleli temizlemek için farklı metotlar geliştirmek gerekir.

 

 

OKUL MÜDÜRLERİ NÖBET ÜCRETLERİ

Okul Müdürlerine Nöbet Ücreti İle İlgili Bir Çalışma Var mı?

 

3. Dönem Toplu Sözleşme, şimdiye kadar imzalanmış kazancı en iyi toplu sözleşmedir. Nöbete ücret verilmesi, sınav ücretlerinin artırılması, takviye kurslarında alınan ücretlerin artırılması, 4/C’lilere 150 TL ek ödeme, şeflere 59 TL ödeme verilmesi kazançlardan bazılarıdır. Herkesin kazandığı bir toplu sözleşme imzalandı.

Okul müdürleri, okulu yöneten kişi olarak kendileri de nöbet ücreti isteyebilirler ama okul müdürlerinin nöbet görevi yoktur. Bu nedenle nöbet ücreti de yoktur. Biz nöbete ücret aldık, kişiye ücret almadık. Ancak müdürlere temsiliyetinden dolayı şu andaki aldıkları ücreti geliştirme, kurum içi dengelerin tesis edildiği bir ücretlendirme için çalışmalarımız var. Bu konuyu Bakanlıkla müzakere ediyoruz. Ek ders esaslarında yapılacak değişiklikle bunun giderilebileceği kanaatindeyiz. 30 Kasım’da yapılacak KPDK toplantısına taşıyacağımız konulardan biri de budur.

 

 

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

Kılık Kıyafet Serbestliği İle İlgili Sendika Çalışanları Problem Yaşamaktadır. Bunun İçin Neler Söylersiniz.

 

Kılık-kıyafet yönetmeliği içler acısı bir yönetmeliktir. Uygulanabilir bir yönetmelik değildir. Bu yönetmeliğe uyan da yoktur. Başörtülü kardeşlerimizin başını açtırmak için bunu bir kırbaç olarak kullandılar. 12 milyon 300 bin imza toplayarak, başörtüsü sorununun çözüme kavuşturulmasını bağladık. Yalova Valisi, bir okul müdürümüzü öğretmen ve öğrencilerinin yanında rencide etti. Yıldızeli Kaymakamı’nın sendika yöneticilerine küfür etmesinden dolayı kendisini mahkemeye verdik. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı ve soruşturma şu an devam ediyor.

 

Yalova’da bir öğretmen bu durumdan dolayı vefat etti. Bir insanın kıyafetini belirleyen, etek boyunu belirleyen, bıyık şeklini belirleyen, ayakkabının topuk uzunluğunu belirleyen mantık neyin mantığıdır. Okullar bir kışla değildir. Askeriyedeki gibi bir disiplin uygulanamaz. Bu yönetmeliğe uyan yok, uygulamaya kalkanlar vardır. Burada sıkıntı, uymayanlarda değil, çağ dışı kalmış bu yönetmeliği uygulamaya kalkanlardadır. Öğrenciye serbest kıyafet imkânı veren bu ülkede öğrenciye bir şeyler öğreten insanlara sen ne giyeceğini bilemezsin demek bir çelişki değil midir? Sınıf öğretmeninin takım elbiseyle beden eğitimi dersine girmesi ya da meslek dersi öğretmenlerinin takım elbiseyle derslere girmesi ne kadar mantıklıdır. Öğretmenin kılık kıyafetiyle ilgilenmek yerine eğitimin niteliğiyle ilgilenmek gerekir. Bu eyleme uyan üyelerin arkasındayız.

 

 

MEMURA SİYASET HAKKI

Memura Siyaset Hakkı Verilmeli mi?

 

Oy veren herkesin siyaset yapma hakkı vardır. Ülkenin geleceğiyle ilgili memurlar da söz sahibi olmalıdır. Bu konu, toplu sözleşme taleplerimiz arasında bulunmaktadır.

 

 

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şükrü KOLUKISA ile Özel

Röportaj- KAMUHABER7.COM-ÖZEL HABERİDİR-

 

 

Şükrü KOLUKISA KİMDİR?


Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)


1974 Yılında Kahramanmaraş/Göksun'da doğdu. İlkokukulu Göksun Atatürk İlkokulunda okudu, Devlet parasız yatılı sınavını kazanarak Ortaokulu Yıldırım Bayazıt, Lise eğitimini ise Kahramanmaraş Lisesinde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gördü. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Felsefesi alanında Yüksek Lisans yaptı. Denizli 1 No’lu Şube Başkanlığı görevini yürüten Şükrü KOLUKISA; 2007 Yılında aktif olarak başladığı sendikacılık hayatında Denizli Şubesinde beş yıl süreyle Basın ve İletişimden sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı.2013 yılında Şube Yönetim Kurulunun oy birliği kararıyla Şube Başkanlığı görevine getirildi. 2014 Kasım ayında girdiği kongrede güven tazeleyerek Başkanlığa yeniden seçildi. Çeşitli ulusal-yerel gazete ve dergilerde eğitim konusunda makaleler kaleme aldı, sosyolojik tahlillerde bulunan denemeler yazdı ve gündeme dair felsefi açılımlar içeren yazılar neşretti. 21-22 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 5.Olağan Genel Kongresinde Genel Başkan Yardımcılığı (Basın ve İletişim) görevine seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şükrü KOLUKISA.

 

 

ETİKETLER : şükrü kolukısa röportaj öğretmene 3600 ek gösterge alan değişikliği aday öğretmenlik müdürlere nöbet ücreti
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
teşekkürler şükrü bey EBS
halili 2015-11-30 09:22:35
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ YAPTIĞINIZ AÇIKLAMALAR ÇOK ÇOK OLUMLU DİPLOMAYA DAYALI ALAN DEĞİŞİKLĞİ HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPILMALIDIR.
alan değişikliği
halili 2015-11-30 07:26:26
EBS ÜYESİ OLARAK, ŞÜKRÜ BEY'E VE SİZLERE KAMUHABER7 SİTESİNE VERDİĞİ AŞAĞIDAKİ RÖPORTAJ İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER BİZ ÖĞRETMENLER SİZLERDEN BÖYLE ÇALIŞMA BEKLİYORUZ.
umarım olur alan degısıklıgı
hakan can 2015-11-29 22:45:32
sonunda yetkılı sendıkamız dogru bırseyler soylemıs.. helal olsun... umarım lafta kalmaz.. alan degısıklıgı kadrolu ogretmenlerın kendılerını gelıstırmelerı ıcın olmazssa olmazdır...
Mobil
Muhammed 2015-11-29 00:34:31
DİPLOMAYA DAYALI ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.MEB 2012 YILINA KADAR RUTİN YAPIYOR VE YENİ ATAMALARLA YA DA KADROLARI DOLDURMAYLA ALAKASI YOKTU.AMA BU YILDAN SONRA "YAN ALAN" DİYE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI.NE Mİ OLDU DERSENİZ;25 YILINI DOLDURMUŞ AMA MATEMATİK FEN VS DERSLERİ TAMAMİYLE UNUTMUŞ KİŞİLERİ YAN ALANLARI VAR DİYE SINIF ÖĞRT KADROSUNU ERİTMEK AMACIYLA ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI;SONUÇ TAM BİR FACİA EVET GEÇEN ARKADAŞLAR BECEREMEDİKLERİNİ İFADE ETTİLER AMA GİZLİ KAPAKLI.YENİ ATAMA BEKLEYEN KARDEŞLERİMİZ İSE BİZLERİ ANLAMADIĞI GİBİ BU YÖNLÜ BASKI YAPARAK ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORLAR.KİMİ İL MERKEZİ DİYOR KİMİ PARA İÇİN DİYOR.BİZ DE HEM İLE GİTMEYİ HEMDE DAHA FAZLA PARA ALINACAKSA ONUN ÖNÜNE GEÇİP ONLARI ÖNLEYİCİ KLAVUZ YAYIMLANIR VE ÖNÜNE ÇOK RAHAT GEÇİLEBİLİR. O ZAMANKİ MEB SN ÖMER DİNÇER İKİNCİ ÜNİV OKUYAN ALAN DEĞİŞTİRECEKTİR SÖZÜ İLE HAYATIMIZIN HER ALANINDAN FEDAKARLIK YAPIP İKİNCİ BİR ÜNİV OKUDUK HAMD OLSUN DERECE İLE BİTİRDİĞİMİZ HALDE YÜKSEK LİSANS YAPTIĞIMIZ HALDE BİZE İŞİNİZ VAR ŞÜKREDİN DENMEKTE.BU DURUM YÖNETMELİKTE VAR HUKUKSUZ BİRŞEY İSTEMİYORUZ.KADRO DOLDURUYORSUNUZ MESELESİNE GELİNCE BİZLER ZATEN KADROLUYUZ VE BİR ÇOĞUMUZ BRANŞ ÖĞRETMENİYİZ ;AYRILDIĞIMIZ ALANIN KADROSU BOŞALACAK BİZ ORDA KALMAYACAĞIZ Kİ ZATEN BU BASİT DENKLEMİ MEB E ANLATAMADIK.ZAMANINDA YAPTIKLARI YAN ALAN HATASINDAN DOLAYI BİZLER BUGÜN MAĞDURUZ VE DEVAM ETTİRME YÖNLÜ AÇIKLAMALARI GAYRİRESMİ DE OLSA DUYUYORUZ .SENDİKAM EĞİTİM BİR SEN İSE ALAN DEĞİŞİKLİĞİNİ DİPLOMAYA DAYALI VE İKİNCİ ÜNİV OKUYANLARI DA KAPSAYACSK ŞEKİLDE YANİ YÖNETMELİĞİN TA KENDİSİ YÖNÜNDE TALEP EDİYOR AMA SENDİKASAL AĞIRLIĞININ VERİLMEDİĞİ ,SADECE SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE AÇIKLAMALARLA KALINDIĞI ,RESMİ BİR BOYUT KAZANDIRILMADIĞINI GÖRDÜK.DÜŞÜNÜN SİZİN ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRETMENİ BİR FİZİK,KİMYA,EDEBİYAT,COĞRAFYA MEZUNU BİR İNGİLİZCE ÖĞRTMENİ;YA DA KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ MEMNUN OLMADIĞI ALANDAN YENİ BİR ÜNİV VE YÜKSEK LİSANSLI HATTA DOKTORASINI TAMAMLAMIŞ MEMNUNİYETSİZ BİR ÖĞRETMEN;NE BEKLERSİNİZ Kİ BU ÖĞRETMENDEN .MEB'İN CEVABI NE?İŞİNİZ VAR ŞÜKREDİN .ACABA GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM BÖYLE Mİ?KENDİNİ GELİŞTİREN YETİŞTİREN ÖĞRETMENE ŞÜKREDİN Mİ DENİYOR?ZATEN BİZ MEB E DEĞİL REZZAK OLAN RABBİMİZE ŞÜKREDİYORUZ.VELHASIL BU MESELEYİ SN CUMHURBAŞKANIMIZ DAHİL BAŞBAKAN VE SENDİKA YÖNETİCİLERİNE İLETEREK BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇMEYE ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR ÇABALAYACAĞIZ.MEB BİZE SAHİP ÇIKMIYOR.SESİMİZ OLAN HERKESE VE BİZZAT SİZE MİNNETTARIZ.SELAM VE DUA İLE...
Toplam 4 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RÖPORTAJ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Döviz Kurları
Anket
Sizce Eğitim sistemimiz nasıl kademelendirilmeli?
1+4+4+4 olmalı
4+4+4 devam edilmeli
1+5+3+3 olmalı
5+3+3 olmalı
Kesintisiz eğitime devam edilmeli 8+3
Zorunlu eğitim olmamalı
5 yıl zorunlu olmalı
www.kamuhaber7.com
© Copyright 2017 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
SEÇİM 2015